Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 9 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ może naliczyć opłatę podwyższoną za brak wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli przed upływem wygaśnięcia obowiązującej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym zostało wszczęte postępowanie o wydanie pozwolenia na kolejny okres?

Gminny zakład pobierał wody podziemne ze studni na podstawie decyzji pozwolenie wodnoprawne, której termin ważności był określony na 30.09.2018 r. 7.08.2018 r. został złożony do Wód Polskich wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych na kolejny okres tj. 10 lat. Decyzja pozwolenie wodnoprawne (nieprawomocna) została wydana 31.10.2018 r.

Czy gminny zakład będzie miał naliczone podwyższone opłaty za korzystanie ze środowiska za okres od 1.10.2018 do uprawomocnienia się nowej decyzji, jeżeli w okresie ważności uprzedniego pozwolenia podmiot korzystający ze środowiska wystąpił o wydanie nowego pozwolenia i decyzję taką następnie uzyskał?

Jaki czas ma organ na wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?