Czy organ może nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego, jeżeli istnieje duże prawdopodobieństwo, że zmiany szkodliwie wpłyną na grunty sąsiednie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2016 r.

PYTANIE

Podmiot nawiózł masy ziemi na działkę. Sąsiad działki bezpośrednio sąsiadującej uważa, że należy zastosować art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne - dalej pr. wod., gdyż zostaną zalane jego działki.

Czy art. 29 pr. wod. stosuje się po wystąpieniu szkody czy przed?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access