Czy organ może doliczyć koszty sporządzenia opinii przez biegłego do podwyższonej opłaty eksploatacyjnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 20 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od 2012 r. starosta prowadzi postępowanie zgodnie z ustawą z 9.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze - dalej pr. geol., w sprawie naliczenia podwyższonej opłaty eksploatacyjnej za nielegalne wydobywanie kopalin (bez koncesji). Sprawa była bardzo skomplikowana i starosta zwrócił się o pomoc w ustaleniu sprawcy do Policji i Prokuratury. Dopiero po ponad trzech latach wyrokiem sądu ustalono sprawcę nielegalnego wydobycia. Starosta pomimo, że obecnie kompetencje ma OUG działając na przepisach obowiązujących w dniu wszczęcia postępowania zobowiązany jest zakończyć sprawę wydając decyzję. W tym celu na zlecenie starosty wykonany został obmiar nielegalnego zasypanego już wyrobiska, który ustala ilość nielegalnie wydobytej kopaliny. Koszt obmiaru to ponad 4 300 zł. pokrył je starosta. Czy wydając decyzję na sprawcę nielegalnego wydobycia kopaliny starosta oprócz podwyższonej opłaty eksploatacyjnej może w decyzji obciążyć sprawcę kosztami obmiaru?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX