Czy organ ma prawo wygasić w części swoją decyzję ZRID? - OpenLEX

Czy organ ma prawo wygasić w części swoją decyzję ZRID?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pacholak Mariola
Odpowiedzi udzielono: 23 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina w drodze ZRID-u uzyskała pozwolenie na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulic gminnych. W trakcie wykonywania robót budowlanych gmina zrezygnowała z części fragmentów ścieżki rowerowej, których nie wykonała, ale podziały geodezyjne i zmiana właściciela nastąpiła. Obecnie wystąpiła do starosty jedna z wywłaszczonych w ten sposób osób z prośbą o wygaszenie decyzji ZRID w zakresie jego działki i zwrócenie mu własności.

Czy organ ma prawo na podstawie art. 162 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) – dalej k.p.a. wygasić w części swoją decyzję?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX