Czy organ ma podstawę do odmowy wydania zezwolenia właścicielowi działki, który złożył wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, jeżeli działka jest w posiadaniu innego podmiotu np. oddana do dzierżawy, użyczenia itp.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ ma podstawę do odmowy wydania zezwolenia właścicielowi działki, który złożył wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, jeżeli działka jest w posiadaniu innego podmiotu np. oddana do dzierżawy, użyczenia itp.?

Wniosek złożył właściciel, posiadacz jest stroną postępowania.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX