Czy organ ma podstawę do odmowy wydania dziennika budowy w przypadku zgubienia? - OpenLEX

Czy organ ma podstawę do odmowy wydania dziennika budowy w przypadku zgubienia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 17 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor zagubił dziennik budowy, następnie wystąpił do starosty głogowskiego z wnioskiem o wydanie dziennika budowy. Do wniosku dołączono oświadczenie inwestora i kierownika budowy o zagubieniu dziennika, ponadto oświadczono, jakie roboty budowlane zostały wykonane do chwili zagubienia.

Czy w ww. określonym przypadku organ ma podstawę do odmowy wydania dziennika budowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX