Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 3 stycznia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 28-09-2016 r. strona (rodzic dziecka) złożyła wniosek o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2016/2017. Na ten wniosek w dniu 2016-11-08 organ wydał decyzję przyznającą na pełnoletnie dziecko zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 i dojazdów do miejscowości, w której znajduje się szkoła na okres zasiłkowy 2016/2017. Decyzja zawiera warunek, że wypłata świadczeń rodzinnych, tj. zasiłku rodzinnego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz z tytułu dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej przyznanych do dnia 31 października 2017 r., uzależniona będzie od dostarczenia w terminie do 11.09.2017 r. zaświadczenia potwierdzającego fakt podjęcia lub kontynuacji nauki w szkole od września 2017 r. Niedopełnienie tego warunku przez stronę, zgodnie z art. 162 ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), spowoduje wygaśnięcie prawa do świadczeń za te miesiące. Strona dostarczyła zaświadczenie o kontynuacji nauki w szkole syna w dniu 24.11.2017 r.

Czy organ ma obowiązek wypłaty świadczeń, które wygasły poprzez niedotrzymanie warunku przez stronę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?