Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na działce budowlanej m.p.z.p. ustala przeznaczenie podstawowe jako mieszkalnictwo jednorodzinne, a jako przeznaczenie dopuszczalne: usługi komercyjne, nieuciążliwe, "na każdej działce budowlanej dopuszcza się lokalizację jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią usługową, wolnostojącego; garażu wbudowanego, dobudowanego lub wolnostojącego". Inwestor przedłożył projekt składający się z budynku mieszkalno-usługowego, gdzie na część usługową składa się część handlowa o pow. całkowitej 545 m2, a część mieszkalna oddzielona od części handlowej ze względów pożarowych dylatacją wynosi 1112 m2. Na pomieszczenia części mieszkalnej składają się np. pomieszczenie rekreacyjne o pow. 357 m2 czy salon o pow. 200 m2.

Czy organ administracji architektoniczno-budowlanej ma możliwości zakwestionowania zaprojektowanej formy i funkcji części mieszkaniowej, gdy zachodzi podejrzenie, iż została zaprojektowana jako usługowa, a nazwana mieszkalną jedynie w celu wykazania zgodności z planem miejscowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?