Czy Organ ma możliwość wydania sprzeciwu do zamiaru usunięcia drzew z uwagi na brak właściwego umotywowania zgłoszenia i dobry stan zdrowotny drzew i przede wszystkim duże rozmiary?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 2 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do tut. Organu zostało złożone zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomości osoby fizycznej. Wycinka drzew nie jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wnioskodawca zgłosił do wycinki 11 szt. drzew, z czego 5 szt. to drzewa gatunku dąb szypułkowy o obwodach mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących w przypadku jednego dębu 4 m, a pozostałych ok. 3,5 m. Zgłoszenie uzasadnił tym, że złamane gałęzie zalegające w trawie są częstą przyczyną uszkodzeń maszyn rolniczych, oraz że zacieniają nieruchomość jaką jest pole uprawne. Oględziny przedmiotowych drzew wykazały, że są one w ogólnie dobrym stanie zdrowotnym.

Czy Organ ma możliwość wydania sprzeciwu do zamiaru usunięcia drzew z uwagi na brak właściwego umotywowania zgłoszenia i dobry stan zdrowotny drzew i przede wszystkim duże rozmiary?

Jaką podstawą prawną może podeprzeć się urzędnik wydając decyzje odmowną do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew?

Ustawa z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916) – dalej u.o.p. daje taką możliwość jedynie w przypadku np. braku uzupełnienia zgłoszenia w terminie.

Czy pomimo tego, że drzewa nie są pomnikami przyrody, można podeprzeć się art. 40 ust. 3 u.o.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX