Czy organ, który wydał pozwolenie Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej a obecnie Spółce z ograniczoną... - OpenLEX

Czy organ, który wydał pozwolenie Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej a obecnie Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością winien je obecnie wygasić?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 5 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 19 sierpnia 2019 r.

PYTANIE

Podmiotem prowadzącym PSZOK jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - przy udzielaniu pozwolenia zakład budżetowy wykonujący zadania gminy, natomiast obecnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Czy organ, który wydał pozwolenie winien je obecnie wygasić i miałoby się to odbyć z urzędu czy też na wniosek Spółki?

Czy na prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów wymagana jest decyzja na zbieranie odpadów?

Czy należy ją dostosować do obecnie obowiązujących przepisów ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701) – dalej u.o.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX