Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 24 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w związku ze zmianą miejsca zamieszkania osoby pobierającej świadczenie wychowawcze, przekazanie decyzji przyznającej i dokumentów sprawy przez dotychczasowy organ właściwy, na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu powinno nastąpić przekazanie oryginału wydanej decyzji wraz z aktami sprawy do nowego organu w celu dalszej realizacji świadczenia wychowawczego, czy może być to decyzja poświadczona za zgodność z oryginałem, i co w przypadku gdy organ dotychczasowy nie chce przekazać oryginału wydanej decyzji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację