Czy organ, który przyznał zasiłek stały, powinien z urzędu uchylić decyzję z powodu zmiany sytuacji świadczeniobiorcy? - OpenLEX

Czy organ, który przyznał zasiłek stały, powinien z urzędu uchylić decyzję z powodu zmiany sytuacji świadczeniobiorcy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba decyzją naszego MOPR ma przyznany zasiłek stały na trwałe.

W dniu 08.11.2021 r. ww. zgłosił się do pracownika socjalnego i oświadczył, że musiał wyprowadzić się z mieszkania brata i stał się bezdomny (nocuje w altance działkowej). Osoba ma ostatnie stały adres zameldowania na terenie innej gminy, więc nie jesteśmy już gminą właściwą do udzielania pomocy.

Co zrobić w tej sytuacji i od kiedy?

Czy powinniśmy wygasić naszą decyzję od dnia stania się przez osobę osobą bezdomną?

Czy organ, który przyznał zasiłek stały, powinien z urzędu uchylić decyzję z powodu zmiany sytuacji świadczeniobiorcy?

Gmina właściwa nie jest skłonna do współpracy i nie będzie refundować świadczenia przyznanego naszą decyzją, chcą sami wydać nową decyzję przyznającą pomoc.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX