Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 5 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ na podstawie art. 9u ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) – dalej u.u.c.p.g. w związku z art. 379 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219) – dalej p.o.ś. oraz art. 48 ustawy z 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292) - dalej u.p.p. przeprowadza kontrolę przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne oraz nieczystości ciekłe.

Z uwagi na ciągle utrzymującą się w kraju epidemię wirusa Covid-19, czy taka kontrola może zostać przeprowadzona zza biurka?

Czy tak przeprowadzona kontrola będzie spełniała wymogi nałożone na gminę przez w/w ustawy?

Proszę o odpowiedź na to samo pytanie tylko dotyczące kontroli osób fizycznych.

Czy organ, który przeprowadza kontrolę osób fizycznych pod względem gospodarki ściekowej może przeprowadzić taką kontrolę zza biurka, prosząc o dostarczenie umowy i kwitu wywozu nieczystości ciekłych?

Czy taka kontrola powinna zakończyć się protokołem podpisanym przez właściciela nieruchomości czy wystarczą w/w dokumenty dostarczone do urzędu bądź notatka służbowa z przeprowadzonych czynności kontrolnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?