Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 1 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dotyczy pytania i odpowiedzi QA1601614.

W Państwa odpowiedzi na pytanie zawarto wyjaśnienie, że "skoro wpłynęło odwołanie, to SKO rozpozna sprawę merytorycznie, uwzględniając nową okoliczność w postaci niezdolności do samodzielnej egzystencji matki, gdyż uwzględnia stan faktyczny na dzień wydawania swojego rozstrzygnięcia".

Ośrodek przekazał akta sprawy do SKO, zanim otrzymał informację o uzyskanym orzeczeniu przez żonę Pana wymagającego opieki, więc SKO o tym nie wie.

Czy powinniśmy zatem ich poinformować?

Jeśli tak, to w jaki sposób i jaka jest podstawa prawna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?