Czy organ, który dokonał wpisu do ewidencji szkół i placówek niepubliczny posiada uprawnienia do przeprowadzenia kontroli w... - OpenLEX

Czy organ, który dokonał wpisu do ewidencji szkół i placówek niepubliczny posiada uprawnienia do przeprowadzenia kontroli w szkole niepublicznej w zakresie bezpieczeństwa uczniów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 5 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W szkole niepublicznej została przeprowadzona na wniosek organu rejestrującego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego kontrola w zakresie przestrzegania bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy. W trakcie kontroli stwierdzono pewne uchybienia. PPIS nakazał usunięcie nieprawidłowości w terminie do 30 listopada 2021 r. Ww. organ prowadzący ww. szkołę niepubliczną posiada umowę najmu pomieszczeń, które zajmuje również do 30 listopada 2021 r. Prawdopodobnie organ prowadzący szkołę niepubliczną przedłuży umowę najmu jednocześnie zwiększając liczbę wynajmowanych pomieszczeń. W związku z tym czy jeżeli organ prowadzący przedłuży najem pomieszczeń jednocześnie zwiększając ich liczbę to czy konieczne będzie dostarczenie nowej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej? Czy jeżeli organ prowadzący przedłuży wynajem pomieszczeń aktualnie wynajmowanych w takim samym zakresie jak dotychczas to czy biorąc pod uwagę stwierdzone uchybienia organ rejestrujący może zażądać przedstawienia opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego obowiązującej po 30 listopada 2021 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX