Czy organ kontrolujący może zażądać dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli przed rozpoczęciem postępowania... - OpenLEX

Czy organ kontrolujący może zażądać dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli przed rozpoczęciem postępowania kontrolnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 5 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W celu przygotowania kontroli kierownik jednostki kontrolowanej, na pisemny wniosek kierownika jednostki kontrolującej, niezwłocznie udostępnia dokumenty itd... – art. 15 ust. 1 ustawy z 15.07.2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 224).

Czy organ kontrolujący awizując kontrolę, może już na tym etapie żądać przesłania dokumentacji do organu kontrolującego, przed oficjalnym przybyciem upoważnionych osób kontrolujących?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX