Czy organ koncesyjny może zmienić koncesję na wydobywanie kopaliny w zakresie terminu obowiązywania koncesji, jeżeli wniosek o zmianę decyzji wpłynął po upływie jej ważności?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 27 października 2023 r.
Autor odpowiedzi: Piątkowska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 23 października 2020 r.

PYTANIE

Czy organ koncesyjny może zmienić koncesję na wydobywanie kopaliny w zakresie terminu obowiązywania koncesji, jeżeli wniosek o zmianę decyzji wpłynął po upływie jej ważności?

Strona motywuje swój wniosek trudną sytuacją pandemiczną.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX