Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piątkowska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 23 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ koncesyjny może zmienić koncesję na wydobywanie kopaliny w zakresie terminu obowiązywania koncesji, jeżeli wniosek o zmianę decyzji wpłynął po upływie jej ważności?

Strona motywuje swój wniosek trudną sytuacją pandemiczną.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?