Czy organ jst ma obowiązek zasięgania opinii związków zawodowych przy ustalaniu najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników niepedagogicznych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 18 maja 2018 r.
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2009 r.

PYTANIE

Czy rada powiatu (organ jst) ma obowiązek zasięgania opinii związków zawodowych przy ustalaniu najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w prowadzonych szkołach i placówkach oświatowych, zgodnie z § 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego - dalej r.w.p.s.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX