Czy organ I instancji musi poinformować stronę o opłacanych składkach z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego? - OpenLEX

Czy organ I instancji musi poinformować stronę o opłacanych składkach z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 5 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ II instancji przyznaje z odwołania świadczenie pielęgnacyjne.

Wnioskodawca musi mieć opłacane składki emerytalno-rentowe. Wójt gminy opłaca składki. W decyzji SKO nie jest to ujęte.

Czy organ I instancji musi poinformować stronę o opłacanych składkach?

Czy należy wystawić osobną decyzję przyznającą składki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?