Czy organ ewidencjonujący może zobowiązać placówkę do zorganizowania szatni na WF dla uczniów obu płci?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do organu prowadzącego ewidencję szkół niepublicznych wpłynęła skarga dotycząca działalności szkoły niepublicznej. Zarzuty dotyczą niewłaściwej organizacji świetlicy, przekroczenia ogólnej liczby uczniów w szkole, wspólnych toalet i szatni wf dla uczniów obu płci. Porównanie zapisów statutu dotyczących świetlicy z opisem ze skargi oraz liczba uczniów wskazanych we wniosku o dotację na rok bieżący nie wskazują na wystąpienie jakichkolwiek nieprawidłowości między stanem deklarowanym a faktycznym, nie są znane mi przepisy traktujące o normach sanitarnych w budynkach już dopuszczonych do użytku oświatowego i roli organu ewidencjonującego w tych kwestiach. Czy, jakie i w jakim zakresie powinien podjąć działania organ ewidencjonujący?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX