Czy organ dotujący szkołę niepubliczną ma obowiązek wypłacić dotację oświatową za efekt kształcenia, jeżeli organ prowadzący... - OpenLEX

Czy organ dotujący szkołę niepubliczną ma obowiązek wypłacić dotację oświatową za efekt kształcenia, jeżeli organ prowadzący szkołę we wniosku o udzielenie dotacji nie podał planowanej liczby uczniów we wskazanym terminie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 8 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ dotujący szkołę niepubliczną ma obowiązek wypłacić dotację oświatową za efekt kształcenia, jeżeli organ prowadzący szkołę we wniosku o udzielenie dotacji do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji nie podał planowanej liczby uczniów, którzy uzyskają dyplom zawodowy, natomiast podał informację, o planowanej liczbie uczniów, którzy uzyskają dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w liczbie 30 osób. Organ prowadzący szkołę złożył wniosek o wypłatę dotacji oświatowej w związku z uzyskaniem przez 2 uczniów dyplomów zawodowych. Czy należy wypłacić dotację za uzyskane dyplomy zawodowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX