Czy organ dotujący może odmówić przekazania przedszkolu niepublicznemu dotacji, jeżeli organ prowadzący przedszkole nie przekazał informacji o planowanej liczbie uczniów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy burmistrz może odmówić dotowania przedszkola niepublicznego w roku, w którym zostanie ono założone tj. od 1 lutego 2023 r., gdyż nie zostały na nie wcześniej zabezpieczone środki finansowe ponieważ nie została złożona informacja do 30 września roku poprzedzającego udzielenie dotacji o planowanej liczbie dzieci i nie zostały podane dane do SIO?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX