Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wasilewski Filip
Odpowiedzi udzielono: 27 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku ze stwierdzeniem istotnego odstępstwa od rozwiązań projektowych wydano decyzję nakazującą wykonanie projektu zamiennego, a następnie decyzję zatwierdzającą ten projekt. WSA uchylił decyzję o zatwierdzeniu projektu, nie wzruszając pierwszego rozstrzygnięcia. Jednocześnie w uzasadnieniu wyroku sąd zobowiązał organy nadzoru budowlanego do nakazania inwestorom czynności faktycznych w celu usunięcia skutków dokonanego odstępstwa.

Czy istnieje w tej sytuacji jakakolwiek możliwość nałożenia obowiązków na inwestora poza zmianą ostatecznej decyzji wydanej na podstawie art. 51 ust. pkt 3 Prawa budowlanego, czy może należałoby zażądać uzupełnienia projektu zamiennego o zakres robót niezbędnych do wykonania i egzekwować je przy udzielaniu pozwolenia na użytkowanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?