Czy organ architektoniczno-budowlany, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, może wymagać dokumentacji geologiczno-inżynierskiej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2021 r.
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2020 r.

PYTANIE

Czy organ architektoniczno-budowlany, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, może wymagać dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, sporządzonej zgodnie z ustawą z 9.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2020 r. poz. 1064), w przypadku gdy zaprojektowano obiekty budowlane zakwalifikowane przez projektanta do I i II kategorii geotechnicznej, a z opisu warunków gruntowych, wynika, że kwalifikują się one do złożonych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463), przy czym projektant w opisie warunków posadowienia obiektów budowlanych projektuje częściową wymianę gruntu oraz dogęszczenie do wymaganej wartości wskaźnika zagęszczenia i ustala I oraz II kategorię geotechniczną w prostych warunkach gruntowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX