Czy organ architektoniczno-budowlany może wydać inwestorowi dziennik budowy jeśli nie posiada informacji, czy został on wydany w chwili otrzymania pozwolenia na budowę tj. w 1994 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 18 września 2021 r.
Autor odpowiedzi: CIC Kancelaria
Odpowiedzi udzielono: 30 października 2015 r.

PYTANIE

Inwestor otrzymał pozwolenie na budowę w 1994 r. Organ architektoniczno-budowlany nie posiada informacji, że w tamtym okresie został mu wydany dziennik budowy. Obecnie inwestor wystąpił o wydanie dziennika budowy twierdząc, że poprzedni mu zaginął. Tym samym trudno stwierdzić czy budowa nie została przerwana na okresy dłuższy niż 2 lata. Do wniosku o wydanie dziennika budowy Inwestor dołączył opinię o stanie technicznym wykonanych robót budowlanych, z której wynika, że budowa nie została przerwana na okres dłuższy niż 2 lata. Ponadto wskazał, że kierownik budowy zmarł.

Czy organ architektoniczno-budowlany może wydać dziennik budowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX