Czy organ architektoniczno-budowlany może przeprowadzić kontrolę na obiekcie budowlanym, który otrzymał pozwolenie na budowę, a... - OpenLEX

Czy organ architektoniczno-budowlany może przeprowadzić kontrolę na obiekcie budowlanym, który otrzymał pozwolenie na budowę, a inwestor wystąpił o zmianę pozwolenia na budowę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 26 stycznia 2023 r.
Autor odpowiedzi: Jastrzębski Maciej
Odpowiedzi udzielono: 26 lipca 2019 r.

PYTANIE

Czy organ architektoniczno-budowlany może przeprowadzić kontrolę na podstawie art. 81 ust. 4 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) – dalej pr. bud. na obiekcie budowlanym, który otrzymał pozwolenie na budowę, a inwestor wystąpił o zmianę pozwolenia na budowę na podstawie art. 36a pr. bud., gdzie z przedłożonego do wniosku dziennika budowy wynika, że roboty budowlane zostały już wykonane, czy od razu odmówić wydania pozwolenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX