Czy organ administracji publicznej może odmówić zmiany decyzji wz w przypadku, gdy wydana pierwotnie decyzja wz obejmowała... - OpenLEX

Czy organ administracji publicznej może odmówić zmiany decyzji wz w przypadku, gdy wydana pierwotnie decyzja wz obejmowała zaznaczony na załączniku graficznym teren inwestycji, a wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o "rozszerzenie" zakresu inwestycji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 15 lipca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ administracji publicznej może odmówić zmiany decyzji wz w przypadku, gdy wydana pierwotnie decyzja wz obejmowała zaznaczony na załączniku graficznym teren inwestycji, a wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o "rozszerzenie" zakresu inwestycji?

Dla działki wnioskodawcy została wydana decyzja wz o zmianę decyzji, a także druga, która obejmowała teren działki sąsiedniej. Obydwoje inwestorzy zwrócili się do Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z wnioskiem o wyłączenie z produkcji leśnej terenu pod budowę domów jednorodzinnych. GDLP podważyła, iż w załączonych decyzjach wz teren inwestycji nie obejmuje całości działek ewidencyjnych (załącznik graficzny), w związku z czym brak jest podstaw do wyłączenia terenów leśnych z produkcji leśnej, gdyż zakres zaznaczony na mapie go nie obejmuje. Zatem inwestor nie może uzyskać decyzji o pozwoleniu na budowę, gdyż nie posiada dokumentu wyłączenia z produkcji leśnej, a nie może go uzyskać, gdyż urząd gminy odmawia wydania decyzji o zmianie decyzji o warunkach zabudowy w zakresie załącznika graficznego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?