Czy organ administracji, do którego został złożony wniosek o wydanie decyzji o zobowiązaniu do udostępnienia nieruchomości,... - OpenLEX

Czy organ administracji, do którego został złożony wniosek o wydanie decyzji o zobowiązaniu do udostępnienia nieruchomości, może wymagać załączenia do tego wniosku dokumentów świadczących o legalności usytuowania przewodów i urządzeń przesyłowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 6 lutego 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ administracji (starosta), do którego został złożony wniosek o wydanie decyzji zobowiązującej właściciela nieruchomości do jej udostępnienia na podstawie artykułu 124b u.g.n. w celu okresowego czyszczenia wycinki pod linią wysokiego napięcia, może wymagać załączenia do tego wniosku dokumentów świadczących o: legalności usytuowania przewodów i urządzeń przesyłowych, dokumentów świadczących o prawie przedsiębiorstwa do wybudowanych urządzeń oraz o posiadaniu prawa (koncesji) na przesyłanie np. energii elektrycznej?

Jak sytuacja wygląda w świetle wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 22 listopada 2006 r., II SA/Bd74/06?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?