Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 10 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Pacholak Mariola
Odpowiedzi udzielono: 29 listopada 2018 r.

PYTANIE

Zakład produkcyjny (browar) usytuowany jest na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Plan przewiduje budowę m.in. budynków magazynowych. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zakładu została wydana decyzja środowiskowa. Obecnie zakład uzyskał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Inwestor zgłosił budowę tymczasowego obiektu budowlanego na w/w obszarze, niepołączonego stale z gruntem przewidzianego do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu, przewidzianego do magazynowania palet z puszkami, W zgłoszeniu inwestor określił, że wnioskowana inwestycja nie powoduje zwiększenia produkcji, oddziaływania na środowisko ani wzrostu zatrudnienia.

Czy organ administracji architektoniczno-budowlanej na budowę w/w tymczasowego obiektu budowlanego powinien żądać decyzji środowiskowej z uwagi na rozbudowę zakładu i nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, czy też przyjąć zgłoszenie nie wnosząc sprzeciwu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?