Czy organ administracji architektoniczno-budowlanej może na wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności 6 lokali położonych w 3 budynkach wydać kilka zaświadczeń?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 14 stycznia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ administracji architektoniczno-budowlanej może na wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności 6 lokali położonych w 3 budynkach (inne adresy) wydać kilka zaświadczeń (po jednym na każdy adres)?

Czy też na 1 wniosek można wydać 1 zaświadczenie?

Co w przypadku, kiedy wnioskodawca wnioskuje o wydanie zaświadczeń o samodzielności kilku lokali, usytuowanych w różnych budynkach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX