Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Stępień Sylwia
Odpowiedzi udzielono: 8 września 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ administracji architektoniczno-budowlanej może na podstawie art. 36 k.p.a. zawiadomić strony o tym, że prowadzone postępowanie nie zostanie zakończone w terminie 65 dni od daty złożenia wniosku z uwagi na skomplikowany charakter sprawy spowodowany wydłużającym się postępowaniem dowodowym, mającym na celu ustalenia stanu prawnego i faktycznego oraz konieczności analizy zebranego materiału dowodowego (wniosek dwóch stron postępowania o przeprowadzenie w toku postępowania dowodu zeznań świadka) oraz z uwagi na konieczność umożliwienia stronom zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji oraz zawiadomieniu o nowym terminie rozpatrzenia sprawy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?