Czy organ ab powinien przywrócić termin uzupełnienia braków już po wydanym sprzeciwie oraz gdy ma wiedzę, że obiekt już został... - OpenLEX

Czy organ ab powinien przywrócić termin uzupełnienia braków już po wydanym sprzeciwie oraz gdy ma wiedzę, że obiekt już został postawiony?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sokołowska Marianna
Odpowiedzi udzielono: 30 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ ab powinien przywrócić termin uzupełnienia braków już po wydanym sprzeciwie oraz gdy ma wiedzę, że obiekt już został postawiony?

Organ ab do wniosku na zgłoszenie tymczasowego obiektu złożonego epuapem wysłał postanowienie o brakach, ale pocztą, ponieważ skrzynka elektroniczna wnioskodawcy odrzucała pisma. Inwestor nie odebrał postanowienia i nie uzupełnił braków, wobec tego organ wydał sprzeciw, który także wysłał pocztą. Inwestor wystąpił z wnioskiem o przywrócenie terminu na uzupełnienie braków powołując się na błąd w ustawieniach skrzynki epuap. Wniosek spełnia przesłanki przywrócenia terminu, jednak z informacji uzyskanych z nadzoru budowlanego obiekt został już zrealizowany.

Jak organ powinien postąpić?

Odmówić przywrócenia terminu ze względu na to, że i tak nie mógłby ponownie przyjąć zgłoszenia, gdyż budynek już stoi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX