Czy OPS zlecając uprawnionemu podmiotowi na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wykonanie zadania w zakresie usług opiekuńczych jest obowiązany do zawarcia umowy powierzenia danych osobowych z tym podmiotem?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Łukaszyk Joanna
Odpowiedzi udzielono: 17 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy OPS zlecając uprawnionemu podmiotowi na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wykonanie zadania w zakresie usług opiekuńczych jest obowiązany do zawarcia umowy powierzenia danych osobowych z tym podmiotem czy nie jest obowiązany do zawarcia umowy powierzenia danych osobowych z tym podmiotem, gdyż ma zastosowanie art. 25 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej i podmiot wykonujący usługi opiekuńcze jest na mocy powołanego przepisu administratorem danych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX