Czy OPS Y obecnie jest zobowiązany dokonać zwrotu przyznanej pomocy, pomimo tak znaczącego upływu czasu od momentu wydania decyzji zasiłku celowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 28 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

OPS X w 2021 r. udzielił pomocy w formie zasiłku celowego na zakup biletu osobie bezdomnej z gminy Y. W roku 2022 (po upływie 11 miesięcy od wydania decyzji) wystąpił o zwrot tych środków z gminy Y.

Czy OPS Y obecnie jest zobowiązany dokonać zwrotu przyznanej pomocy, pomimo tak znaczącego upływu czasu od momentu wydania decyzji zasiłku celowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX