Czy OPS wydając decyzję o przyznaniu zasiłku stałego może w tej samej decyzji potrącić 50% należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia zgodnie z art. 98 oraz art. 104 ust. 2 u.p.s.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 15 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Świadczeniobiorca w trakcie pobierania zasiłku stałego został pozbawiony wolności. Nie zgłosił tego faktu do OPS.

W związku z tym, przez kilka miesięcy pobierał zasiłek stały, który w tym przypadku jest nienależnie pobrany. Otrzymał decyzję o zwrocie nienależnie pobranego zasiłku stałego. Nie uregulował należności w terminie, w związku z tym, został wystawiony tytuł wykonawczy. Obecnie opuścił zakład karny i ponownie stara się o przyznanie zasiłku stałego.

Czy OPS wydając decyzję o przyznaniu zasiłku stałego może w tej samej decyzji potrącić 50% należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia zgodnie z art. 98 oraz art. 104 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej?

Jeśli tak, to czy ma mu wliczyć odsetki, jeśli tak, to od kiedy, czy obliczone od dnia wydania decyzji o nienależnie pobranych, czy wliczać miesięcznie czy na zakończenie spłaty całego nienależnie pobranego zasiłku stałego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX