Czy OPS wszczyna postępowanie administracyjne i uchyla decyzję, czy zasadnym jest przekazanie sprawy do SKO?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Proszę o udzielenie informacji, jakie kroki powinien poczynić Ośrodek Pomocy Społecznej w następującej sprawie. Kobieta – babcia dzieci, po odwołaniu od naszej decyzji odmownej uzyskała prawo decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego do świadczeń rodzinnych na wnuki. SKO na obecny okres zasiłkowy uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przyznało prawo do świadczeń na okres od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r. Na podstawie tej decyzji Nasz Ośrodek wypłaca świadczenia. Dnia 25 marca 2019 r. babcia tych dzieci składa pisemne oświadczenie z którego wynika, iż od kwietnia 2019 r. nie oczekuje wypłaty świadczeń rodzinnych, jednocześnie prosi o uchylenie decyzji ponieważ będzie ustanowiona rodziną zastępczą.

Czy w zaistniałej okoliczności OPS wszczyna postępowanie administracyjne i uchyla decyzję, czy raczej zasadnym jest przekazanie sprawy do SKO i należy oczekiwać na uchylenie decyzji przez ten organ?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access