Czy OPS, skoro nie wydał jeszcze decyzji ustalającej odpłatność za DPS może wydać decyzję o zwolnieniu bądź odmowie zwolnienia z opłaty?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 5 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego cz. II z osobą zobowiązaną do odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS, osoba złożyła wniosek o całkowite zwolnienie z odpłatności.

Czy OPS, skoro nie wydał jeszcze decyzji ustalającej odpłatność za DPS może wydać decyzję o zwolnieniu bądź odmowie zwolnienia z opłaty?

Czy należy zawiesić postępowanie do momentu wydania decyzji o ustaleniu odpłatności?

Nadmieniamy, że sprawa o ustalenie odpłatności nie może zostać załatwiona w terminie jednego miesiąca, ponieważ czekamy na dokumenty potwierdzające wysokość dochodu.

Czy należy przedłużyć to postępowanie i jednocześnie przedłużyć postępowanie w sprawie zwolnienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX