Czy OPS realizując zadanie dotyczące rozpatrywania wniosków o dodatek węglowy powinien podjąć działania określone w art. 3 ust.... - OpenLEX

Czy OPS realizując zadanie dotyczące rozpatrywania wniosków o dodatek węglowy powinien podjąć działania określone w art. 3 ust. 5 u.d.w.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 11 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy o dodatku węglowym: "Wójt, burmistrz albo prezydent miasta zamieszcza w widocznym miejscu oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej informację o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej".

1. Czy OPS realizując zadanie dotyczące rozpatrywania wniosków o dodatek węglowy powinien podjąć działania określone w art. 3 ust. 5 u.d.w.?

2. Na czym powinien polegać obowiązek informacyjny w tym zakresie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX