Czy OPS przyznając wnioskodawcy świadczenie pielęgnacyjne powinien zgłosić go do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w ZUS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 1 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawcy zostało przyznane świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad niepełnosprawną matką.

Wnioskodawca nie posiada wieku emerytalnego, jest w związku małżeńskim i posiada 25-letni okres ubezpieczenia emerytalno-rentowego w KRUS. Aktualnie od 2018 roku nie jest rolnikiem, ponieważ przekazał gospodarstwo rolne następcy.

Czy OPS przyznając wnioskodawcy świadczenie pielęgnacyjne powinien zgłosić go do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w ZUS?

Czy z racji posiadania już przez niego 25-letniego okresu społecznego odstąpić od zgłaszania go do ubezpieczenia emerytalno-rentowego?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access