Czy OPS powinien zgłosić osobę do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać za nią składkę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 8 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba ubiegająca się o świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z opieką nad dzieckiem zwróciła się z prośbą o objęcie jej ubezpieczeniem zdrowotnym, ponieważ małżonek zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę w Holandii (z holenderskim pracodawcą). Wnioskodawczyni w piśmie podkreśliła, że mąż posiada ubezpieczenie, które indywidualnie i w sposób prywatny opłaca sobie sam (pracodawca nie zgłasza go do ubezpieczenia). Jak określiła, jest to "ubezpieczenie prywatne i nie ma możliwości bezpłatnego zgłoszenia członków rodziny". Nadmieniam, że Wnioskodawczyni uzyskała pisemną informację z Narodowego Funduszu Zdrowia, że w związku z art. 32 ust. 1 rozporządzenia nr 883/2004 nie jest prawnie dopuszczalna odmowa objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym ze względu na to, że Pani mogłaby być uznana za mającą status członka rodziny będącego osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji. W uzasadnieniu NFZ podkreślił, że świadczenie pieniężne stanowiące tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego wymienionego w art. 66 ust. 1 ustawy ma charakter świadczeń z pomocy społecznej. Osoba taka powinna być zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu otrzymywanego świadczenia, również w przypadku, kiedy współmałżonek jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy w innym państwie członkowskim UE/EFTA.

Czy w takiej sytuacji, po przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego przez Wojewodę, Ośrodek powinien zgłosić osobę do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać za nią składkę?

Gdzie taka osoba oraz dziecko powinno podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu w czasie prowadzonego postępowania o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy