Czy OPS powinien zawiadomić pisemnie stronę o przekazaniu wniosku zgodnie z właściwością? - OpenLEX

Czy OPS powinien zawiadomić pisemnie stronę o przekazaniu wniosku zgodnie z właściwością?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

OPS wydał informację przyznającą świadczenie wychowawcze na dziecko w miesiącu maju 2022 r. Świadczenie na to dziecko wcześniej pobierała matka, która porzuciła rodzinę. Fakt ten zgłosił do OPS ojciec.

Ośrodek przeprowadził wywiad środowiskowy, uchylił świadczenie matce i na wniosek ojca przyznał mu świadczenie. W ocenie Ośrodka, była to kontynuacja wypłaty na to samo dziecko. Urząd wojewódzki zarzucił Ośrodkowi, że świadczenie wypłacił niezgodnie z właściwością. Organem właściwym do wypłaty w tym czasie był ZUS.

Czy OPS powinien zawiadomić pisemnie stronę o przekazaniu wniosku zgodnie z właściwością?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX