Czy OPS powinien wyrejestrować ze składek zdrowotnych wnioskodawczynię oraz członków jej rodziny czy nadal opłacać składki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani jest uprawniona do świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawną matką. Z tego tytułu ma odprowadzaną składkę zdrowotną. Do ubezpieczenia są zgłoszeni jako członkowie rodziny syn i niepełnosprawna matka.

Pani w kwietniu zawarła związek małżeński i ma możliwość zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego przy mężu. Matka nie posiada prawa do ubezpieczenia zdrowotnego, ponieważ nie może się zarejestrować w urzędzie pracy (całkowicie niezdolna do pracy) i nie kwalifikuje się do świadczeń z pomocy społecznej z powodu przekroczenia kryterium dochodowego. Niepełnoletni syn wnioskodawczyni również nie może być zgłoszony do ubezpieczenia przez męża matki, ponieważ nie jest ojcem.

Czy OPS powinien wyrejestrować ze składek zdrowotnych wnioskodawczynię oraz członków jej rodziny czy nadal opłacać składki?

Jeśli należy wyrejestrować, to skąd matka może uzyskać prawo do ubezpieczenia zdrowotnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX