Czy OPS powinien wydać decyzję o odmowie przyznania dodatku osłonowego w podwyższonej wysokości? - OpenLEX

Czy OPS powinien wydać decyzję o odmowie przyznania dodatku osłonowego w podwyższonej wysokości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 8 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pan X złożył wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, zaznaczył jako źródło ogrzewania kocioł na paliwo stałe.

Podczas weryfikacji wniosku ustalono, że pod wskazanym adresem nie została złożona deklaracja w CEEB. Przyznano dodatek w niższej kwocie.

Po wypłacie dodatku Pan X złożył deklarację do CEEB.

Czy może złożyć ponownie wniosek o różnicę pomiędzy kwotą podwyższoną, a tą, którą otrzymał?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX