Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 7 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mieszkaniec DPSu (skierowany, umieszczony w nim na podstawie decyzji OPSu - A; Jego opłata też była ustalona decyzją administracyjną) zmarł w trakcie oczekiwania przez OPS - A na wywiady środowiskowe (cz. III dotyczy synów mieszkańca DPSu).

OPS-B odmawia ich przeprowadzenia, uzasadniając, że mieszkaniec DPSu przecież zmarł. Każdy z tych synów ma podpisaną umowę i ponosi opłaty tam określone.

Czy postępowanie OPS-B jest prawidłowe?

Czy w takiej sytuacji, OPS-A powinien wycofać się z aktualizacji (na jakiej podstawie) i poinformować synów o wygaśnięciu umów?

Czy w sytuacji, gdy aktualizacje wywiadów miałyby zostać przeprowadzone, a dochód któregokolwiek z synów istotnie by się zmienił, to czy należy aneksować umowy za okres od miesiąca następującego po miesiącu zmiany dochodu syna do miesiąca zgonu mieszkańca DPSu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?