Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2017 roku klientka została skierowana do DPS, syn podpisał dobrowolną umowę z OPS reprezentowanym przez kierownika w dniu 11 września 2017 r., w której zobowiązał się do dokonywania odpłatności za pobyt w DPS swojej mamy w kwocie 2270 zł. Do grudnia 2019 r. regularnie dokonywał wpłat. Natomiast od stycznia 2020 r. nie odnotowaliśmy żadnej wpłaty.

Ośrodek w dniu 22.01.2020 r. zwrócił się z prośbą do Ośrodka o przeprowadzanie wywiadu alimentacyjnego w celu ustalenia sytuacji ww. Kilkukrotnie kontaktowaliśmy się z nim z prośbą o dokonanie płatności, również informowaliśmy go o aktualnym zadłużeniu e-mailem, co niestety nie przyniosło skutku.

W miesiącu lutym 2020 r. telefonicznie skontaktował się z OPS syn umieszczonej w DPS i poinformował, że w lutym 2020 r. został z nim przeprowadzony wywiad alimentacyjny na rzecz matki, z którego wynika, że dochód jaki przedłożył tamtemu ośrodkowi zwalnia go z konieczności ponoszenia odpłatności za matkę.

Jednakże z otrzymanego wywiadu alimentacyjnego wynika, że ww. przedstawił dochód za 2018 r., gdyż jak twierdzi tamten ośrodek klient oświadczył, że się jeszcze za 2019 rok nie rozliczył. W kwietniu 2020 r. Ośrodek ponownie wystąpił o przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego i uwzględnianie dochodu za 2019 r. Na dzień 30.04.2020 r. zadłużenie wynosi 10.120,13 zł bez odsetek za nieterminową spłatę.

25.05.2020 r. ośrodek otrzymał wywiad alimentacyjny, którego dochód z działalności gospodarczej kwalifikuje ww. do zwolnienia z odpłatność za pobyt matki w DPS.

Czy OPS powinien wezwać syna klientki do uregulowania zadłużenia za pobyt matki w DPS w kwocie 10.120,00 zł, które zastępczo opłaciła gmina (miesiące I-IV) a jeżeli to nie przyniesie rezultatu, to następnie wystawić tytuł wykonawczy do US?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?