Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 27 marca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

OPS realizuje wypłaty świadczeń w formie zasiłków stałych zgodnie z decyzjami, na których wskazano termin wypłaty do dnia 20. każdego miesiąca. W związku z tym, że są to świadczenia dotowane, ośrodek otrzymał informację z Urzędu wojewódzkiego, że w I dekadzie będzie wypłacana kwota zaliczkowa, a w II dekadzie reszta kwoty do wysokości zapotrzebowanych środków.

Czy w związku z tym, że otrzymywane za późno pieniądze uniemożliwiają terminową wypłatę świadczeń, ośrodek powinien:

1.

Wydać decyzje zmieniające termin wypłaty zasiłków stałych?

2.

Poinformować świadczeniobiorców pisemnie o przesunięciu terminu wypłat w związku przesunięciem terminów wypłat środków z UW na ten cel?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?