Czy OPS powinien ustalić okresy podlegania dotychczasowemu ubezpieczeniu społecznemu zarówno w KRUS, jak i ZUS? - OpenLEX

Nowość Czy OPS powinien ustalić okresy podlegania dotychczasowemu ubezpieczeniu społecznemu zarówno w KRUS, jak i ZUS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 24 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Bezpośrednio przez uzyskaniem prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, zgłoszona była jako domownik w KRUS do ubezpieczenia zdrowotnego oraz społecznego.

Po uzyskaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, strona wniosła o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w ZUS, natomiast emerytalno-rentowym w KRUS. Ze zgromadzonych akt wynika, iż strona posiada zarówno okres ubezpieczenia społecznego w KRUS, jak i ZUS, w związku z wcześniejszym zatrudnieniem.

Czy OPS powinien ustalić okresy podlegania dotychczasowemu ubezpieczeniu społecznemu zarówno w KRUS, jak i ZUS i na podstawie tych dokumentów, wybrać placówkę, w której wymagany do opłacania 20-letni okres ubezpieczenia emerytalno-rentowego jest najkrótszy, i tam opłacać składki przez wymagany okres za stronę?

Czy strona ma prawo sama wybrać, gdzie organ ma opłacać składki społeczne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX