Czy OPS powinien udzielić informacji na wniosek Policji o udostępnienie danych osobowych świadczeniobiorcy? - OpenLEX

Czy OPS powinien udzielić informacji na wniosek Policji o udostępnienie danych osobowych świadczeniobiorcy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 20 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Policja wystąpiła z wnioskiem o udostępnienie danych osobowych z zapytaniem, czy "w zainteresowaniu OPS jest dana osoba, jeżeli tak, to prosi o udzielenie pisemnej informacji i przesłanie stosownej dokumentacji" nadmieniając, że prowadzi dochodzenie i toczy się postępowanie z art. 207 § 1 ustawy z 06.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444)?

Czy OPS powinien udzielić informacji na wniosek Policji o udostępnienie danych osobowych świadczeniobiorcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX