Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Procedura "Niebieskie Karty" a postępowanie przygotowawcze.

Komenda Powiatowa Policji - w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego (podejrzenie znęcania) - zwróciła się do OPS o:

1. udzielenie informacji, czy do OPS był zgłoszony problem przemocy w tej konkretnej rodzinie. Jeśli był zgłoszony - to prosi o pisemne wskazanie - kto i jakie okoliczności podał; czy OPS podjął jakieś działania; czy wydano merytoryczną decyzję w sprawie; czy rodzina korzysta z pomocy psychologa i czy jest wdrożona procedura "Niebieskie Karty,"

2. przekazanie wszelkich materiałów zgromadzonych przez OPS, w tym materiałów dotyczących procedury "Niebieskie Karty."

Mając na uwadze powyższe - w szczególności analizując brzmienie art. 9c ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:

a) Czy OPS może udzielić pisemnej informacji w zakresie wskazanym w punkcie 1, a jeśli tak, to w jakim zakresie ta odpowiedź ma być udzielona:

- ma obejmować tylko informacje o przyznanych świadczeniach (w tym pomocy psychologa) jeśli były przyznane i nic więcej,

- ma obejmować tylko informacje o przyznanych świadczeniach, jeśli były przyznane oraz wskazywać inne informacje uzyskane przez OPS, ale bez żadnych informacji zebranych w toku pracy w procedurze "Niebieskie Karty",

- ma obejmować wszystkie informacje włącznie z procedurą "Niebieskie Karty,"

b) w zakresie wniosku o przekazanie dokumentacji:

- OPS ma wydać tylko ksero decyzji przyznających świadczenia i nic więcej,

- OPS ma wydać ksero decyzji przyznających świadczenia wraz z dokumentacją niezbędną do wydania decyzji, ale bez akt związanych z procedurą "Niebieskie Karty,"

- OPS ma wydać wszystkie dokumenty policji, w tym też wszystkie dokumenty związane z procedurą "Niebieskie Karty,"

c) jeśli OPS może wydać dokumenty z procedury "Niebieskie Karty" Policji, to czy może je wydać także na potrzeby:

- sądu cywilnego, np.: w toku procedury rozwodowej,

- sądu karnego, np: w sprawie przeciwko oskarżonemu o znęcanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?