Czy OPS powinien udostępnić dane adresowe dłużnika, o które zwraca się komornik? - OpenLEX

Czy OPS powinien udostępnić dane adresowe dłużnika, o które zwraca się komornik?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 27 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne z wniosku wierzyciela – spółdzielni mieszkaniowej.

Zwrócił się do jednostki organizacyjnej pomocy społecznej z żądaniem udzielenia informacji, tj. podanie danych adresowych dłużnika, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz nazwę banku, na rachunek którego zlecono przekazywanie środków.

Jako podstawę prawną żądania komornik wskazał art. 761 Kodeksu postępowania cywilnego. Wskazał też tytuł wykonawczy z sądu. Jednostka pomocy społecznej ma dane, o które wnioskuje komornik.

Czy OPS powinien udostępnić dane adresowe dłużnika, o które zwraca się komornik?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX